MANDRA

la llei del mínim esforç SD, expressió usada per a indicar que es fan les coses sense esforçar-s’hi gens ni mica

Quan ha de fer algun treball, sempre fa servir la llei del mínim esforç: el passa a net i encara gràcies

ésser un feina-fuig-mandra-no-em-deixis (p.ext.), fer el gos (p.ext.)