MANCAR

anar pel camí (de fer alguna cosa) SV, mancar poc per a fer o perquè s’esdevingui quelcom

Va pel camí d’arruïnar-se / Anem pel camí de quedar-nos sense feina / Va pel camí de repetir curs (EC, *, *)

venir d’un dit (p.ext.), anar de poc (p.ext.), venir d’un pèl (p.ext.)

deixar a desitjar SV, mancar de les qualitats requerides (R-M)

El seu examen deixa a desitjar, encara que l’hagi aprovat / Com a professor, deixa molt a desitjar (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició postverbal) (R-M, *)

sortir rodó (ant.), fer rodó (ant.), sortir brodat (ant.)