MANCANT

a falta de SP, mancant / mancat, no tenint (IEC, EC)

A falta d’una escala t’hauràs d’enfilar en una cadira / A falta de diners, que no ens manqui la salut! / A falta de mantega, haurem de conformar-nos amb margarina / A falta del president, li ho va preguntar al secretari (R-M, R-M, EC, *)

a manca de, en defecte de

a manca de SP, dit per a expressar l’absència d’una cosa necessària, útil, convenient

A manca d’una solució definitiva, van fer una proposta provisional / A manca del president caldrà ajornar la reunió

a falta de, en defecte de

trobar a faltar (p.ext.)

en defecte de SP, mancant / dit per a expressar l’absència d’una persona o una cosa necessària, útil, convenient (R-M, *)

En defecte de gent especialitzada, ja que no n’hem pogut trobar, ho hauran de fer els peons (R-M)

a falta de, a manca de

per falta de SP, expressió usada per a indicar la manca d’alguna cosa necessària, convenient, útil, desitjada, etc.

No pas per falta de ganes, sinó per falta de temps i de mitjans (EC)

per manca de