MANAMENT

les taules de la llei SD, les dues taules de pedra en què Moisès —o Déu mateix, segons la tradició deuteronòmica— gravà el decàleg (EC)

Les taules de la llei recullen els deu manaments que han de respectar els homes / Moisès va recollir les taules de la llei

l’arca de l’aliança (p.ext.)