MALVOLER

portar-la votada (a algú) SV, tenir malvolença envers algú (Fr)

La portava votada al seu marit des que s’havien divorciat / No em parlis de l’Antoni, que me la porta votada

tenir-la votada (a algú), tenir-la jurada (a algú), portar-li mala voluntat (a algú)

prendre (algú) de cap d’esquila (p.ext.), tenir (algú) de cap d’esquila (p.ext.)

prendre d’ull (algú) SV, fixar l’atenció amb malvolença en algú (A-M)

La justícia havia pres d’ull els acusats

perdre a l’ull (algú) (v.f.)

retre mal per mal SV, fer mal a algú a canvi del mal que ell ens ha fet (A-M)

Primer ell em va donar una empenta i després jo li vaig fer la traveta. D’això se’n diu retre mal per mal

fer la pau, pagar (algú) amb la moneda que es mereix, tornar-s’hi, pagar (algú) amb la mateixa moneda, prendre venjança

tenir-la jurada (a algú) SV, tenir el ferm propòsit de revenjar-se d’algú, fer-li pagar una falta, etc.

La té jurada al veí de dalt perquè fa festes fins a altes hores de la nit i no el deixa dormir

tenir-la votada (a algú), portar-la votada (a algú), portar-li mala voluntat (a algú)

tenir-la votada (a algú) SV, tenir el ferm propòsit de revenjar-se d’algú, fer-li pagar una falta, etc. (EC)

Em sembla que em té mania i que me la té votada

portar-la votada (a algú), tenir-la jurada (a algú)

prendre (algú) de cap d’esquila (p.ext.), tenir (algú) de cap d’esquila (p.ext.)

voler mal (a algú) SV, desitjar a algú coses dolentes, infelicitat (A-M)

Volia mal als terroristes que havien mort la seva família / Per ço com la casa nostra d’Aragó havia hagut molt d’afany…, volia-li gran mal (També s’usa amb l’adjectiu gran en posició prenominal) (*, A-M)

posar la proa (a algú)

fer mal (a algú) (p.ext.)