MALVOLENÇA

mala voluntat SN, intenció d’obrar malament, de fer mal a algú, antipatia (EC)

És un home de mala voluntat / Porta mala voluntat als seus subordinats, és un amargat

mala ànima, mala bava, mala fe, mala hòstia, mala idea, mala jeia, mala llet

bona voluntat (ant.), tenir malícia (a algú) (p.ext.)

tenir malícia (a algú) SV, portar mala voluntat a algú (IEC)

La professora té malícia a l’Albert: sempre li pregunta la lliçó quan no la sap

mala voluntat (p.ext.), ésser un punxa (p.ext.)