MALVIURE

donar-se a la briva SV, lliurar-se a la vida de púrria (IEC)

Fa temps que s’ha donat a la briva i viu amb males companyies / És llàstima que tan jove ja s’hagi donat a la briva (R-M)

dedicar-se a la mala vida, donar-se a la mala vida, donar-se a la boja