MALVERSAR

tirar amb pólvora d’altri SV, gastar diners d’altri o jugar amb diners d’altri (A-M)

No li deixis cap diner perquè sempre tira amb pólvora d’altri

untar-se els dits (p.ext.), untar-se les mans (p.ext.)