MALVENUT

a puntades de peu SP, sense valorar (R-M)

Avui, al mercat central, els tomàquets anaven a puntades de peu; ningú no els volia / La verdulaire ho donava tot a puntades de peu; l’interessava de desprendre’s com fos de la mercaderia / Se’n desfeia a puntades de peu (R-M, R-M, *)

a cap preu, a qualsevol preu, a un preu llençat

vendre (alguna cosa) a parts de rosari (p.ext.)