MALVAT

ésser la pesta (algú) SV, (ésser una) persona molt dolenta / (ésser una) persona o cosa molt dolenta, que pot causar dany (A-M, EC)

Aquest home és la pesta. Jo no hi voldria tractes, amb ell (També s’usa amb la forma ésser una pesta (algú))

ésser un porc, ésser l’esca del pecat (algú), ésser una bona pècora, ésser una mala pècora, ésser una mala pua (algú)

ésser un mala pinta SV, (ésser una) persona malvada / (ésser una) persona dolenta (R-M, EC)

És un mala pinta / S’ajunta amb una colla que si l’un és mala pinta, l’altre encara ho és més (També s’usa amb les formes ésser mala pinta i ésser un pinta) (IEC, R-M)

ésser un porc, ésser una mala peça (algú), ésser un bona pinta, ésser una mala pua (algú), ésser una bona flor (algú), ésser un bon element (algú), ésser una mala puta

ésser un porc SV, ésser una persona malvada, dolenta, que pot causar dany

Aquest home és un porc: em va estafar tots els diners que va poder! / Aquell jugador és un porc: ha fet cinc faltes seguides als nostres

ésser un mala pinta, ésser la pesta (algú), ésser una mala peça