MALTRACTAR

fer capa torera (d’alguna cosa) SV, (d’alguna cosa) fer-ne trucs i baldufes, tractar-la malament (A-M)

De la casa que li van deixar a l’estiu, n’ha fet capa torera: està desordenada i amb el jardí descuidat

fer cofisimofis (d’alguna cosa), fer pits i llonzes (alguna cosa)

[Val. (A-M)]

fer cofisimofis (d’alguna cosa) SV, fer el que es vol d’una cosa, tractar-la sense mirament, sense subjectar-se a la llei (A-M)

Millor que no li deixis el teu cotxe que ben segur que en farà cofisimofis i te’l tornarà fet un nyap

fer pits i llonzes (d’alguna cosa), fer capa torera (d’alguna cosa)

fer cofismofis (d’alguna cosa) (v.f.), fer còfies i mòfies (d’alguna cosa) (v.f.)

[Or. (A-M)]

fer-ne sopes (d’algú) SV, abusar d’algú, tractar-lo malament (A-M)

D’en Joan, tothom en feia sopes: pobre, el tenien mortificat

tractar (algú) com un gos

fer pits i llonzes (d’alguna cosa) SV, fer còfies i mòfies / fer el que es vol d’una cosa, tractar-la sense mirament, sense subjectar-se a la llei (A-M, *)

Aquí no es fan pits i llonzes de les coses: el que es té es tracta bé

fer cofisimofis (d’alguna cosa), fer capa torera (d’alguna cosa)

fer pleta (d’alguna cosa) (p.ext.)

rossegar (algú) pels cabells SV, maltractar violentament (A-M)

Sovint sentim com el veí rossega la seva dona pels cabells

[Emp. (A-M)]

tenir (algú) com un gos SV, tractar malament, amb grosseria o sense consideració (A-M)

Aquest cap de secció té aquest treballador com un gos

tractar (algú) com un gos, tractar (algú) com un drap brut, tractar (algú) a empentes

tractar (algú) a baqueta SV, exercir rigor, severitat, sobre algú / tractar amb gran severitat (R-M, EC)

Aquest mestre tracta els nois a baqueta; és molt sever / Tracta els seus treballadors a baqueta, però després se’n penedeix (R-M, *)

tractar (algú) com un rei (ant.), tractar (algú) com un gos (p.ext.)

tractar (algú) a empentes SV, (tractar) amb descortesia, amb mala educació (IEC)

Ens han tractat a empentes!

tractar (algú) com un gos, tractar (algú o alguna cosa) a puntades de peu, tenir (algú) com un gos

tractar (algú) com un senyor (ant.), tractar (algú) com un rei (ant.)

tractar (algú o alguna cosa) a puntades de peu SV, tractar algú o alguna cosa amb desconsideració (EC)

El van tractar a puntades de peu; amb ell, tothom s’hi veia amb cor / En Pere, per gelosia, tracta a puntades de peu el seu germà (R-M, *)

tractar (algú) com un gos, tractar (algú) a empentes, tractar (algú o alguna cosa) com a roba de cossari

tractar (algú o alguna cosa) com a roba de cossari SV, tractar algú o tractar alguna cosa malament, sense mirament, com si fos cosa menyspreable (A-M)

Està enfadada perquè la tractaren com a roba de cossari

tractar (algú o alguna cosa) a puntades de peu

[Men. (A-M), cossari: mot no registrat a l’IEC (vg. corsari)]

tractar (algú) com un drap brut SV, tractar algú de mala manera o de manera indeguda

Com que, quan hi vaig anar, em van tractar com un drap brut, ja no hi he tornat mai més

tenir (algú) com un gos

deixar (algú) com un drap brut (p.ext.), quedar com un drap brut (p.ext.)

tractar (algú) com un gos SV, tractar algú molt malament, sense consideració, despòticament, etc. / tractar malament, amb grosseria o sense consideració (EC, A-M)

És un superb; tracta com un gos tothom qui es relaciona amb ell / El capatàs abusa de la seva autoritat i tracta com a gossos els qui treballen a les seves obres (També s’usa amb la forma tractar (algú) com a gossos) (R-M)

tenir (algú) com un gos, tractar (algú o alguna cosa) a puntades de peu, tractar (algú) a empentes, fer-ne sopes (d’algú)

tractar (algú) com un senyor (ant.), tractar (algú) com un rei (ant.), tractar (algú) a baqueta (p.ext.)