MALPARLAT

ésser una boca d’infern SV, ésser malparlat, renegaire / expressió aplicada a un blasfem (IEC, EC)

És una boca d’infern; no sap dir res que no sigui amb renecs / És una boca d’infern; de cada cinc mots, diu tres renecs (R-M)

tenir una boca d’infern, parlar com un carreter, mala llengua

llengua de carreter (p.ext.), renegar com un carreter (p.ext.), renegar com un oriol (p.ext.), renegar com una ratapinyada (p.ext.), cargolar un renec (p.ext.)

mala llengua SN, persona maldient (IEC)

És bon home, però mala llengua; renega contínuament (R-M)

ésser una boca d’infern

renegar com un carreter (p.ext.), renegar com un oriol (p.ext.), renegar com una ratapinyada (p.ext.), cargolar un renec (p.ext.), parlar com un carreter (p.ext.)

parlar brut SV, parlar obscenament (IEC)

Et rentaré la boca amb sabó si no deixes de parlar brut

parlar gras, parlar gruixut

parlar com un carreter (p.ext.), ésser un porc (p.ext.)

parlar com un carreter SV, blasfemar molt

Aquest nen, tan petit i ja parla com un carreter. No sé pas de qui deu haver après aquest vocabulari

renegar com un carreter, renegar com un oriol, renegar com una ratapinyada, ésser una boca d’infern

mala llengua (p.ext.), llengua de carreter (p.ext.), parlar gras (p.ext.), parlar gruixut (p.ext.), parlar brut (p.ext.)

parlar gras SV, dir paraules massa lliures / dir paraules indecoroses (IEC, A-M)

La seva àvia sempre es queixa que ell parla gras

parlar gruixut, parlar brut

parlar com un carreter (p.ext.), pujar de to (p.ext.)

parlar gruixut SV, parlar obscenament (A-M)

Parlar gruixut és de molt mala educació

parlar gras, parlar brut

paraules gruixudes (p.ext.), parlar com un carreter (p.ext.)

tenir una boca d’infern SV, ésser malparlat (SP)

La veïna del primer pis tenia una boca d’infern: sempre renegava

ésser una boca d’infern