MALPARIT

(fig.) insult

fill de puta SN, es diu per a insultar greument algú / expressió que hom aplica a una persona per a insultar-la / persona menyspreable (R-M, EC, IEC)

Me l’ha feta grossa, aquell fill de puta, però me les pagarà / Qui ha sigut el fill de puta que, amb tota la intenció, m’ha fet una ratlla al cotxe? (R-M, *)

fill de sa mare, mala puta, mala pècora

fill de sa mare SN, fill de prostituta / expressió que hom aplica a una persona per a insultar-la (R-M, *)

Fill de sa mare! M’ha robat el rellotge! / Algun fill de sa mare ens ha esmicolat el vidre de la finestra d’una pedrada (R-M)

fill de puta