MALPARAT

(fig.) patir algun perjudici

amb una mà al davant i una altra al darrere SP, dit per a indicar que algú queda o surt malparat d’un afer, d’una situació, etc.

Quan li van comunicar que havien descobert el seu desfalc es va quedar amb una mà al davant i una altra al darrere. (S’usa normalment amb verbs de moviment i també amb el verb quedar)

emmascarat pel cul de la paella, amb les mans buides, amb les mans al cap

emmascarat pel cul de la paella SA, sortir perjudicat (R-M)

No vull intervenir en aquest assumpte; podríem sortir emmascarats pel cul de la paella i trobar-nos en un compromís (R-M)

amb les mans al cap, amb una mà al davant i una altra al darrere

mostrar el cul SV, quedar malament davant la gent, sia demostrant grosseria, sia fent fallida econòmica, etc. (A-M)

Parlant d’aquella manera tan grossera va mostrar el cul. Ara ja no és ben rebut enlloc

quedar malament, quedar retratat, quedar com un drap brut

quedar com un drap brut SV, haver quedat evidents les faltes o els defectes d’algú

S’ha portat molt malament amb la seva germana, ha quedat com un drap brut

mostrar el cul, quedar retratat, quedar lluït

deixar (algú) com un drap brut (inv.), tractar (algú) com un drap brut (p.ext.), fer un mal paper (p.ext.), quedar escaldat (p.ext.)

quedar com un porc SV, fer un paper ridícul o desairat (A-M)

Ha quedat com un porc després del que ha fet: s’ha portat molt malament / Va mirar d’enganyar tothom i, quan el van descobrir, va quedar com un porc

quedar malament, quedar retratat

deixar (algú) com un porc (inv.)

quedar retratat SV, haver quedat evidents les faltes o els defectes d’algú

Actuant d’aquella manera va quedar retratat / Amb aquell comentari va quedar ben retratat (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival)

quedar en evidència, mostrar el cul, quedar com un porc, quedar com un drap brut, quedar lluït, quedar malament

deixar retratat (algú) (inv.), quedar malament (p.ext.), quedar escaldat (p.ext.)