MALMIRAT

ésser el dolent de la pel·lícula SV, expressió usada per a indicar que algú queda com el dolent de cara als altres, perquè sempre és ell qui renya o diu les coses sense subterfugis

Com que la teva mare mai no et renya, sempre sóc jo el dolent de la pel·lícula (També s’usa amb la forma quedar com el dolent de la pel·lícula)

mirar (algú o alguna cosa) amb mals ulls (inv.), quedar malament (p.ext.)