MALMIRAR

mirar (algú o alguna cosa) amb mals ulls SV, tenir malvolença, mirar algú o alguna cosa amb aversió (A-M)

Ma mare mira la xicota de mon germà amb mals ulls / Miren el meu nou projecte amb mals ulls (També s’usa amb el verb veure)

mirar (algú o alguna cosa) de mal ull, tenir-li palletes (a algú)

veure (algú o alguna cosa) amb bons ulls (ant.), ésser el dolent de la pel·lícula (inv.)