MALMETRE'S

anar a mal borràs SV, algú, anar malament, molt avall en la salut; malmetre’s, perdre’s (IEC)

Si no es cuida més, la seva salut anirà a mal borràs

anar de mal borràs (v.f.), cap per avall (p.ext.), anar de gambirot (p.ext.), atrotinat de salut (p.ext.)

anar a mal viatge SV, fer-se malbé alguna cosa, tenir mal resultat

Finalment, aquell projecte va anar a mal viatge perquè no s’hi van dedicar prou esforços / Hem de buscar clients nous perquè, si no, la botiga se n’anirà a mal viatge

anar-se’n a la pífia, anar-se’n al diable, anar-se’n a can Pistraus

desfer-se com una calça (p.ext.)

anar al botavant SV, anar a perdició, a mal viatge (A-M)

Aquell negoci se’n va anar al botavant per culpa d’una mala gestió

anar-se’n a la pífia, anar-se’n a perdre oli, anar a mal borràs

desfer-se com una calça (p.ext.)

anar-se’n a la merda SV, tenir un mal resultat, fer-se malbé alguna cosa

La seva carrera com a futbolista se’n va anar a la merda per culpa d’una lesió

anar-se’n a pastar fang, anar-se’n a la pífia, anar-se’n a fer punyetes, anar-se’n a l’aigua

anar-se’n a la pífia SV, malmetre’s, anar-se’n a mal viatge, tenir un mal resultat / fer malbé (A-M, Fr)

La sorpresa se n’ha anat a la pífia quan l’han descobert abans d’hora

ficar-s’hi la bruixa, anar-se’n al dimoni, anar-se’n a l’aigua, anar al botavant, anar-se’n a la merda, anar a mal viatge

espifiar-la (p.ext.), anar de capa caiguda (p.ext.)

anar-se’n a perdre oli SV, perdre’s, fer-se malbé (A-M)

Tot el negoci se n’ha anat a perdre oli

ficar-s’hi la bruixa, anar-se’n al dimoni, anar-se’n a fer punyetes, anar al botavant

anar de capa caiguda (p.ext.)

[Urgell (A-M)]