MALMENAT

rebre mal consol (d’algú) SV, rebre mals tractes d’algú

Del seu home, només en rep mal consol

tenir mal consol (d’algú)

tenir mal consol (d’algú) SV, rebre mals tractes d’algú (IEC)

Va tenir mal consol dels seus amics perquè va estar malalta i no es van interessar pel seu estat de salut

rebre mal consol (d’algú)