MALINTERPRETAR

agafar el rave per les fulles SV, prendre una cosa per una altra o en un sentit diferent del que té / exagerar la importància de les coses (*, R-M)

Has agafat el rave per les fulles, jo no et volia dir això

agafar la figa pel capoll

agafar (alguna cosa) pel costat que crema SV, entendre una cosa en mal sentit o en sentit contrari a la intenció del qui la fa o la diu

En Joan és molt susceptible, sempre agafa les coses pel costat que crema

agafar (alguna cosa) per la punta que crema, prendre (alguna cosa) per l’ansa que crema, prendre (alguna cosa) en mal sentit, prendre’s (alguna cosa) malament, prendre (alguna cosa) per la part que crema

el costat dolent (p.ext.), fer violència (a alguna cosa) (p.ext.)

agafar (alguna cosa) per la punta que crema SV, considerar alguna cosa pel costat més difícil o sensible (R-M)

Va agafar aquell comentari per la punta que crema i es van discutir / Ho haurien solucionat fàcilment si no ho haguessin agafat per la punta que crema. Precisament han retret tots els motius de discòrdia / Agafem per la punta que crema el problema que ens afecta i segur que no ens en sortirem (*, R-M, R-M)

agafar (alguna cosa) pel costat que crema, prendre (alguna cosa) per l’ansa que crema, prendre (alguna cosa) en mal sentit, prendre’s (alguna cosa) malament, prendre (alguna cosa) en mala part, prendre (alguna cosa) per la part que crema

el costat dolent (p.ext.)

fer violència (a alguna cosa) SV, fer dir a quelcom una cosa que no diu (IEC)

Aquell article del diari feia violència al seu discurs, amb una lectura partidista del seu contingut (S’usa normalment referit a documents escrits, orals, visuals, etc.)

agafar (alguna cosa) pel costat que crema (p.ext.), prendre (alguna cosa) en mal sentit (p.ext.)

prendre (alguna cosa) en mal sentit SV, interpretar alguna cosa de la manera més inconvenient o pejorativa (A-M)

S’ha pres les meves paraules en mal sentit i ara no em parla

agafar (alguna cosa) pel costat que crema, prendre (alguna cosa) per l’ansa que crema, agafar (alguna cosa) per la punta que crema, prendre (alguna cosa) en mala part, prendre (alguna cosa) per la part que crema

fer violència (a alguna cosa) (p.ext.)

prendre (alguna cosa) en mala part SV, prendre alguna cosa malament, en mal sentit (A-M)

Es va enfadar perquè va prendre el que li vaig dir en mala part

prendre (alguna cosa) per l’ansa que crema, prendre (alguna cosa) en mal sentit, agafar (alguna cosa) per la punta que crema, prendre (alguna cosa) per la part que crema

prendre (alguna cosa) a bona part (ant.)

prendre (alguna cosa) per l’ansa que crema SV, considerar quelcom en l’aspecte pitjor (R-M)

En posar a primer terme la qüestió dels interessos, ho han pres per l’ansa que crema; és impossible que es posin d’acord / Sempre s’ho agafa tot malament: es pren ses coses per s’ansa que crema (També s’usa amb el verb agafar) (R-M, *)

agafar (alguna cosa) pel costat que crema, agafar (alguna cosa) per la punta que crema, prendre (alguna cosa) en mal sentit, prendre (alguna cosa) en mala part, prendre (alguna cosa) per la part que crema

prendre (alguna cosa) per s’ansa que crema (Mall., Men.)

prendre (alguna cosa) per la part que crema SV, prendre malament alguna cosa, en mal sentit, com a ofensiva (A-M)

S’ha pres la teva indiscreció per la part que crema / Vigila com li dius les coses, perquè sempre s’ho pren tot per la part que crema

prendre (alguna cosa) per l’ansa que crema, prendre (alguna cosa) en mala part, prendre (alguna cosa) en mal sentit, agafar (alguna cosa) per la punta que crema, agafar (alguna cosa) pel costat que crema