MALICIÓS

ésser un bon element (algú) SV, dit d’una persona de qualitats i, sobretot, de capteniments dolents

Aquell era un bon element, havia realitzat molts furts als veïns de la zona

ésser una bona flor (algú), ésser una bona peça (algú), ésser una arracada (algú), ésser una bona pua (algú), ésser una mala peça (algú), ésser un escurçó, ésser una mala puta, ésser un sac de malícia, ésser un mala pinta, de pinyol vermell

ésser un albat (ant.), ésser un pau (ant.)

ésser un escurçó SV, (ésser una) persona malèvola (A-M)

Aquella dona és un escurçó, és millor que no te’n refiïs

ésser un serpeta, ésser un monstre, ésser una mala puta, ésser un bon element (algú), ésser una vespa

ésser un albat (ant.), ésser un pau (ant.)

ésser un sac de malícia SV, ésser molt maliciós o dolent (EC)

Ets un sac de malícia i un dia te’n penediràs perquè et quedaràs sense amics

ésser un bon element (algú)

ésser un sac de bondat (ant.)

ésser una mala puta SV, ésser una dona, i fins un home, dolents, maliciosos (R-M)

Fixa’t el que m’ha fet. És una mala puta / Quin mala puta està fet aquell (R-M, EC)

ésser una mala pècora, ésser una mala pua (algú), ésser una bona flor (algú), ésser una bona pècora, ésser un escurçó, ésser un bon element (algú), ésser un mala pinta

ésser un mala puta (v.f.), ésser un albat (ant.), ésser un pau (ant.)

tenir mala idea SV, algú, ésser de témer per la seva malignitat, reaccionar amb dolenteria

Es nota que té mala idea, perquè una persona ingènua mai no hauria fet una cosa així (També s’usa amb els quantificadors força, molt, tant, etc. en posició preadjectival)

tenir mala bava, tenir mala llet, tenir mala sang, tenir un mal fons, tenir mala folla

tenir puteria (p.ext.), ésser un gat dels frares (p.ext.)