MALHUMORAT

ésser del morro tort SV, ésser rampellut (R-M)

Tothom tem haver-li de parlar; és del morro tort i sovint rep la gent amb un rebuf / No siguis del morro tort i procura respondre amb amabilitat (R-M)

tenir el geni fort, tenir males llevades

estar de futris SV, (estar) de molt mal humor (IEC)

No sé què li deu haver passat però aquest matí està de futris; no se li pot dir res / Val més que no li ho diguis avui: està de futris (R-M)

estar de mala lluna, estar de mal rotllo, no estar per orgues

tenir la mosca (p.ext.)

estar de mal cafè SV, tenir mal geni i mala intenció

Avui no li facis massa cas, que està de mal cafè i està insuportable

estar de mala llet, estar de mala lluna, estar de mala hòstia, estar de mala jeia, estar de mal rotllo

estar de mal humor SV, estar malhumorat o irritable

Si estàs de mal humor procura dissimular-ho i no rondinis / Ha arribat de molt mal humor i ningú no sap per què (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i, optativament, sense el verb)

no estar de filis, estar de mala gana, estar de mal rotllo, estar mosca, tenir sempre un queixal que el renya

estar d’humor (ant.), estar d’humor negre (p.ext.), estat d’ànim (p.ext.)

estar de mal rotllo SV, estar malhumorat o irritable

Quan estic de mal rotllo és millor que em deixin tranquil / Ha vingut de molt mal rotllo, de casa la Maria; potser han discutit (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i, optativament, sense el verb)

estar de mal humor, estar de futris, estar de mala gaita, estar de mala hòstia, estar de mala llet, estar de mala lluna, estar de mal cafè

estar de mala gaita SV, estar malhumorat (A-M)

No li diguis res més, està de mala gaita / Hi ha anat de mala gaita i no s’ho ha passat gens bé (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i, optativament, sense el verb)

estar de mala gana, no estar de filis, estar de mal rotllo, tenir sempre un queixal que el renya

estar de gaita (ant.)

estar de mala gana SV, (estar) en mala disposició de salut o d’humor (A-M)

Dona contesina de Queralt estava de mala gana / Per venir de mala gana, ja et podies haver quedat a casa (També s’usa ometent el verb) (A-M, *)

estar de mal humor, estar de mala gaita

estar de gana (ant.)

estar de mala hòstia SV, tenir mal geni i mala intenció (R-M)

Ui! T’engegarà. Avui està de mala hòstia / Ha tingut un petit accident amb el cotxe aquest matí i tot el dia que ha estat de molt mala hòstia / Quan arriba de mala hòstia tots en paguem les conseqüències (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i, optativament, sense el verb) (R-M, *, *)

estar de mala llet, estar de mala lluna, estar de mal rotllo, estar de mal cafè

tenir la mosca (p.ext.)

estar de mala jeia SV, estar malhumorat o irritable

Ha tingut un disgust i està de mala jeia / Ha arribat plorant i de mala jeia / No sé què li ha passat, però està de molt mala jeia (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i, optativament, sense el verb)

estar de mala lluna, estar de mala llet, tenir sempre un queixal que el renya, estar de mal cafè

estar de bona jeia (ant.)

estar de mala llet SV, tenir mal geni i mala intenció (A-M)

No li diguis res, que està de mala llet / Hi ha anat per força i de mala llet / Quan es lleva està de molt mala llet durant una estona (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i, optativament, sense el verb) (R-M, *, *)

estar de mala lluna, estar de mala hòstia, estar de mala jeia, estar de mal rotllo, estar de mal cafè

anar de mosca (p.ext.)

estar de mala lluna SV, estar de mal humor / estar malhumorat o irritable (IEC, *)

Estava de mala lluna i no ens va voler atendre / Avui no el molesteu, que ha vingut de mala lluna (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i, optativament, sense el verb) (*, EC)

estar de futris, estar de morros, no estar de filis, estar de mala llet, estar de mal rotllo, estar de mala jeia, estar de mala hòstia, tenir mala lluna, mal enformatjat, estar de mal cafè

estar de bona lluna (ant.)

estar mosca SV, estar de mal humor / estar malhumorat o irritable (IEC, *)

No li facis cas avui, està mosca (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, una mica, etc. en posició prenominal)

estar de mal humor

deixar mosca (algú) (inv.), estar d’humor (ant.), anar de mosca (p.ext.)

llevar-se amb l’altre peu SV, llevar-se amb mal humor o amb mala sort

S’ha llevat amb l’altre peu i no li surt res bé avui

llevar-se per la mala espona, amb el peu esquerre, amb mal peu

amb bon peu (ant.), tenir un mal dia (p.ext.)

llevar-se per la mala espona SV, aixecar-se de mal humor, tenir un mal dia (A-M)

No li diguis res, que avui s’ha llevat per la mala espona

llevar-se amb l’altre peu, amb el peu esquerre, amb mal peu

[Plana de Vic, Olot (A-M)]

mal enformatjat SA, disciplent, malagradós, de mal humor (A-M)

Quan el veig mal enformatjat, ja procuro no dirigir-li la paraula per evitar-me un regany (R-M)

estar de mala lluna

[enformatjat: mot no registrat a l’IEC]

no anar de peres SV, no estar per a bromes pesades, per a intervenir en alguna cosa que es considera inconvenient o perillosa (A-M)

No, en Miquel no anava de peres, estava ben enfadat

no estar per brocs

[Mall., Men. (A-M)]

no estar de filis SV, malhumorat / estar malhumorat o irritable (Fr, *)

Si veus que no està de filis, ja li ho diràs demà, perquè t’exposes a un rebuf / No estic gens de filis aquest vespre (També s’usa amb els quantificadors gaire, gens, etc. en posició postverbal) (R-M, IEC)

estar de mala gaita, estar de mala lluna, estar de mal humor, tenir el dia sis, no estar per orgues

estar de bona lluna (ant.)

no estar per brocs SV, estar de mal humor / no estar per festes (R-M, A-M)

No m’amoïnis, que no estic per brocs; tinc molta feina (També s’usa amb els quantificadors gaire, gens, etc. en posició postverbal) (R-M)

no estar per hòsties, no estar per jocs, no estar per orgues, no estar per figues, no anar de peres

no estar de brocs (v.f.)

no estar per coverbos (Mall.)

no estar per coverbos SV, no estar de bon humor per admetre converses lleugeres (A-M)

Ara no el molestis, que no està per coverbos

no estar per brocs

no estar per figues (Men.)

[Mall.]

no estar per figues SV, no estar de bon humor, no admetre verbes (A-M)

No es troba gaire bé i no està per figues

no estar per brocs, no estar per orgues, no estar per jocs

no estar per coverbos (Mall.)

[Men. (A-M)]

no estar per hòsties SV, estar de mal humor / estar malhumorat o irritable (R-M, *)

En aquella ocasió no estava per hòsties; sense escoltar ningú va abandonar la reunió / No li diguis res, que avui no està gens per hòsties i per res s’altera (També s’usa amb els quantificadors gaire, gens, etc. en posició postverbal) (R-M, *)

no estar per jocs, no estar per orgues, no estar per brocs

no estar per jocs SV, no estar de bon humor / estar malhumorat o irritable (R-M, *)

Ja pots comprendre que amb tot el que li passa no està per jocs; i faràs bé de no amoïnar-lo (També s’usa amb els quantificadors gaire, gens, etc. en posició postverbal) (R-M)

no estar per hòsties, no estar per orgues, no estar per brocs, no estar per figues

no estar per orgues SV, no estar d’humor, no anar de bromes o de coses insubstancials / estar malhumorat o irritable (A-M, *)

No m’atabalis, que no estic per orgues / Vós, Pau, esteu de moltes orgues (També s’usa amb els quantificadors gaire, gens, etc. en posició postverbal. Ocasionalment, s’usa en frases afirmatives en sentit irònic) (*, A-M)

estar de futris, no estar de filis, no estar per jocs, no estar per hòsties, no estar per brocs, no estar per figues

no estar d’orgues (v.f.), estar de gaita (ant.)

tenir el dia sis SV, algú, estar en un estat d’ànim que no és bo per a res, que no se’n pot treure res (IEC)

Avui no em facis cap broma, que tinc el dia sis

no estar de filis, tenir un mal dia, tenir un dia tonto

tenir mal vi SV, estar malhumorat o irritable després de beure molt de vi (A-M)

Té mal vi: sempre que beu es posa de mala llet

tenir el vi dolent

tenir bon vi (ant.), tenir el vi alegre (ant.), tenir el vi trist (p.ext.)

tenir mala jeia SV, suportar malament les accions molestes (R-M)

Deixeu-lo tranquil; no el molesteu, que té mala jeia i encara rebríeu / Té molta mala jeia i s’enfada de seguida (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició preadjectival) (R-M, *)

tenir mala bava

tenir bona jeia (ant.), tenir un dia dolent (p.ext.)

tenir mala lluna SV, estar de mal humor (IEC)

Quina mala lluna que té avui!, té un caràcter insuportable / S’ha llevat amb mala lluna (També s’usa amb els quantificadors força, molt, tant, etc. en posició preadjectival i amb la forma amb mala lluna)

estar de mala lluna

tenir bona lluna (ant.), tenir la mosca (p.ext.)

tenir sempre un queixal que el renya SV, estar sempre de mal humor (Fr)

Si té sempre un queixal que el renya és per culpa del seu sogre, que li porta malviure

estar de mal humor, estar de mala gaita, estar de mala jeia

tenir un dia dolent SV, expressió usada per a fer referència a l’estat d’ànim, sensacions, etc., desfavorables d’algú amb relació a un dia determinat

Ahir va tenir un dia dolent: no li va sortir res bé

tenir un mal dia, tenir un dia tonto

tenir un bon dia (ant.), tenir mala jeia (p.ext.), tenir dies (algú) (p.ext.)

tenir un dia tonto SV, expressió usada per a fer referència a l’estat d’ànim, sensacions, etc., desfavorables d’algú amb relació a un dia determinat

Avui no li facis gaires bromes, que té un dia tonto i ben segur que se les prendria malament (També s’usa amb la forma tenir el dia tonto)

tenir un mal dia, tenir un dia dolent, tenir el dia sis

tenir dies (algú) (p.ext.), ésser com una mimosa (p.ext.), ofendre (algú) l’aire (p.ext.)

[tonto: mot no registrat a l’IEC]

tenir un mal dia SV, expressió usada per a fer referència a l’estat d’ànim, sensacions, etc., desfavorables d’algú amb relació a un dia determinat

S’ha adormit, ha arribat tard a la feina, i l’han esbroncat. Ha tingut un mal dia (També s’usa amb la forma tenir una mala hora)

tenir un dia dolent, tenir el dia sis, tenir un dia tonto

tenir un bon dia (ant.), no tenir mala hora mai (ant.), tenir dies (algú) (p.ext.), llevar-se amb l’altre peu (p.ext.), tenir una hora bèstia (p.ext.), amb el peu esquerre (p.ext.)