MALGUANY

mal negoci SN, negoci en què hom hi surt perdent / sortir perdent en un afer (EC, IEC)

El canvi de torn a la feina ha estat mal negoci

el negoci d’en Robert amb les cabres

bon negoci (ant.), bona xeixa (ant.), fer un mal cuinat (p.ext.), canviar pets amb merda (p.ext.), donar duros a quatre pessetes (p.ext.)