MALGASTADOR

arreplegador de segó i escampador de farina SCoord, persona que estalvia coses petites i malgasta les profitoses (A-M)

És arreplegador de segó i escampador de farina, per això mai no tenim cap objecte de valor a les nostres mans

arreplegar la cendra i escampar la farina (p.ext.)

cagar gras SV, obrar sense mirament ni precaució, sobretot en les despeses (A-M)

La Sílvia caga gras, algun dia se’n penedirà i ja no hi haurà res a fer / No sap estalviar, caga molt gras (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadverbial)

tenir la mà foradada, no fundar cap missa d’onze

cagar prim (ant.), mirar prim (ant.)

ésser un afonacases SV, malgastador / expressió usada per a referir-se a qui es dedica a despendre malament els diners propis, en coses inútils (Fr, *)

No li confiïs cap diner perquè és un afonacases

ésser un mà foradada, tenir la butxaca foradada, ésser un hereu escampa

ésser un hereu escampa SV, (ésser un) un dilapidador / (ésser un) home pròdig, malgastador (R-M, EC)

No tindrà mai res; és un hereu escampa; tot ho deixa perdre o s’ho malgasta en qualsevol caprici / Si ets un hereu escampa no podràs estalviar mai ni un cèntim (R-M)

ésser un mà foradada, ésser un afonacases, tenir la mà foradada

de ca l’ample (p.ext.), fill pròdig (p.ext.)

no fundar cap missa d’onze SV, es diu del qui malgasta molt o no sap estalviar (A-M)

En Jaume és un home que no fundarà cap missa d’onze: no hi ha manera que estalviï

ésser un mà foradada, cagar gras, tenir la butxaca foradada

no vore’s la cera en l’orella SV, dit per a referir-se a qui no aconsegueix situar-se bé en la vida ja sigui perquè és mandrós o perquè gasta massa

Si sopes en llocs tan cars no et voràs cera en l’orella / Amb el camí que porta, sense estudiar ni treballar, l’Antoni no es vorà mai cera en l’orella

[Val.]

tenir la butxaca foradada SV, gastar molt (R-M)

No sap estar-se de cap caprici; té la butxaca foradada; tot s’ho gasta (R-M)

tenir la mà foradada, ésser un mà foradada, ésser un afonacases, no fundar cap missa d’onze

tenir les butxaques foradades (v.f.), mirar prim (ant.)

tenir la mà foradada SV, excedir-se en les despeses / ésser un dilapidador, malgastador; no saber conservar els béns que es posseeixen (R-M, A-M)

No és estrany que el sou no li arribi a cap de mes; té la mà foradada i gasta sense calcular (R-M)

tenir la butxaca foradada, cagar gras, tirar de veta, eixugar el vent tant com en plou, ésser un mà foradada, ésser un hereu escampa

tenir les mans foradades (v.f.), mirar prim (ant.)