MALFERIR

obrir el cap (a algú) SV, ferir el cap (R-M)

Van obrir el cap a l’alcalde amb un bastó / Anant a les velocitats que va qualsevol dia s’obrirà el cap / Va tenir un accident amb la moto i es va obrir el cap (*, R-M)

rompre el cap (a algú)

prendre mal (inv.), trencar-se el coll (p.ext.)