MALESTANT

no estar de son prou SV, no trobar-se bé (A-M)

En Pere avui no està de son prou, millor que s’estiri al llit a descansar

no anar fi, no estar llatí, no estar catòlic, no estar de filis

tenir el llop tancat a dins (p.ext.)

tenir el llop tancat a dins SV, patir d’un mal interior (A-M)

Es troba molt malament, deu tenir el llop tancat a dins / Pobre noi, té el llop tancat a dins: li han diagnosticat una malaltia irreversible

tenir mala peça al teler

no estar de son prou (p.ext.)

[Emp. (A-M)]