MALEFICI

mal d’ull SN, malefici que hom creu exercit mitjançant l’esguard (IEC)

Últimament té molta mala sort, fracassa en tot el que es proposa i comença a pensar si li han fet un mal d’ull

mal donat (p.ext.), màgia negra (p.ext.)