MALDESTRE

cafetera russa SN, persona revellida, inhàbil, maldestra (EC)

Aquest home sembla una cafetera russa, de vell com és

no saber què es pesca (p.ext.), tenir els dies comptats (p.ext.), caure de vell (p.ext.), no aguantar-se els pets (p.ext.)

ésser un desastre (algú) SV, ésser mancat de destresa

Quan ha d’anar a un lloc on no ha estat mai, es perd. És un desastre (També s’usa amb la forma ésser molt desastre (algú))

ésser una calamitat (algú), no fer-ne una de condreta, ésser una olla (algú)

ésser un cas (algú) (p.ext.), ésser un cas com un cabàs (p.ext.), ésser un crac (p.ext.), no fer cosa bona (p.ext.)

ésser un patata SV, maldestre, patafier / dit de la persona que amb la seva poca traça ho esguerra tot (EC, *)

Aquest pintor és un patata / Que ets patata, noi! No fas més que nosa (També s’usa amb la forma ésser molt patata)

ésser un zero a l’esquerra, no fer-ne una de condreta, no saber fer una «o» amb un cul de got

no fer cosa bona (p.ext.)

ésser una calamitat (algú) SV, algú, ésser mancat de destresa

Tot el que toca es trenca, és una calamitat

ésser un desastre (algú)

ésser un cas (algú) (p.ext.), ésser un cas com un cabàs (p.ext.), no fer cosa bona (p.ext.)

males mans SN, [ésser] maldestre / persona mancada de destresa (IEC, *)

Té tan males mans, que no li confiaria cap feina delicada / Mira que ets males mans, cosa que toques cosa que es fa malbé (R-M, *)

tenir grapes en comptes de mans

tenir bones mans (ant.), tenir mans de plata (ant.)

no fer cosa bona SV, obrar sempre malament (EC)

El van llogar per a aquella feina, però el van fer fora al cap de dos dies, perquè no feia cosa bona

no fer-ne una de condreta, no tirar-ne una en el solc

ésser un desastre (algú) (p.ext.), ésser una calamitat (algú) (p.ext.), ésser un patata (p.ext.)

tenir grapes en comptes de mans SV, ésser graponer, maldestre (EC)

Sembla que tingui grapes en comptes de mans: sempre ho trenca tot

males mans

ésser un manetes (ant.), tenir bones mans (ant.), tenir dits (ant.), tenir manetes (ant.), tenir mans de fada (ant.), tenir mans de plata (ant.), tenir ungles (ant.)