MALCRIAT

pujar com els arbres de la Rambla SV, criar-se de qualsevol manera, sense educació (A-M)

Els fills de la Mercè han pujat com els arbres de la Rambla, perquè ella sempre estava massa ocupada treballant

pujar dret (ant.), créixer com els arbres de la Rambla (p.ext.)