MALCORAR

fer-li perdre el cor (a algú) SV, dissuadir / induir algú a desistir d’un propòsit, persuadir-lo de no fer alguna cosa (Fr, *)

Volia anar de vacances tot sol, però la seva mare li va fer perdre el cor

treure-li (alguna cosa) del cap (a algú) (p.ext.), menjar-li l’olla (a algú) (p.ext.)