MALCONTENT

tenir sempre un forat que li fa aire SV, ésser molt malcontent, acostumar de queixar-se o d’exagerar els propis mals (A-M)

Aquest té sempre un forat que li fa aire: no para mai de queixar-se / Era una dona gran i tenia sempre un forat que li feia aire

tenir sempre un sis o un as, ésser un sac de gemecs

[Val. (A-M)]