MALAVENTURÓS

ocell de mal averany SN, persona que duu males noves, mals presagis, o que hom creu que causa dissort (EC)

Sempre estàs pensant que passarà el pitjor i després es compleix: ets un ocell de mal averany

ocell de mal temps

cridar el mal temps (p.ext.)

ocell de mal temps SN, persona que duu males noves, mals presagis, o que hom creu que causa dissort (EC)

Ets un ocell de mal temps: arribes tu i s’esguerra la festa

ocell de mal averany

cridar el mal temps (p.ext.)