MALAMENT

a la biorxa SP, malament; al revés del que voldríem (R-M)

Tot estava previst, però ens va faltar temps i tot va a anar a la biorxa; va ser un fracàs / El programa va sortir a la biorxa; tot ens fou advers (R-M)

de través, anar a l’orsa

a la xamberga (p.ext.), cap per avall (p.ext.), tornar-se aiguapoll (p.ext.), ficar-s’hi la bruixa (p.ext.)

a mal so SP, de mala manera, enutjosament (A-M)

Podets pensar que a mal so los feren despertar (A-M)

de qualsevol manera

amb el peu esquerre SP, [fer alguna cosa] malament i amb mal resultat (A-M)

Avui t’has llevat amb el peu esquerre, estàs molt malhumorat / Han començat aquesta feina amb el peu esquerre (S’usa normalment amb verbs que denoten l’inici d’una acció aixecar, començar, llevar, etc. i també amb el verb fer)

amb mal peu, llevar-se amb l’altre peu, llevar-se per la mala espona

amb peu esquerre (v.f.), amb bon peu (ant.), tenir un mal dia (p.ext.)

amb els peus SP, no posant l’atenció deguda en alguna cosa / fer alguna cosa malament (*, R-M)

Aquesta decisió ha estat presa amb els peus; ells mateixos es perjudiquen / Aquest contracte està fet amb els peus, no hi ha cap clàusula que especifiqui els drets de l’un i de l’altre (R-M)

fet amb el cul

amb els cinc sentits (ant.), pensar amb els peus (p.ext.)

cap per avall SN, [anar] malament, al revés del que un voldria (IEC)

Té la casa cap per avall / Des que el restaurant ha canviat d’amo va cap per avall. Ha perdut tots els clients

de cap per avall (v.f.), anar a mal borràs (p.ext.), anar de baixa (p.ext.), anar de mal en pitjor (p.ext.), anar de cul per terra (p.ext.), a la biorxa (p.ext.)

de través SP, malament, en el mal sentit (F)

Aquest home tot ho entén de través i després no el podem convèncer de la veritat / Tot els va de través (R-M, EC)

a la biorxa

malament rai SAdv, locució intensificadora de l’adverbi «malament»

Si ja comença a sortir a les nits en època d’exàmens, malament rai

cagada l’hemus, cagada pastoret