MALÈVOL

de mala fe SP, mancat de bondat, amb mala intenció

Va actuar de mala fe perquè els dos amics es barallessin / Fa les coses de mala fe

ésser un mala fe

de bona fe (ant.), mala fe (p.ext.)

de pinyol vermell SP, [ésser] de mala mena (R-M)

No em fio gens d’aquest home; em sembla que és de pinyol vermell; fa cara de mal geni / Aquesta al·lota és de pinyol vermell (R-M, *)

ésser un bon element (algú)

ésser d’allò que no hi ha (p.ext.)

[Mall.]

ésser un mala fe SV, ésser mancat de bondat, de bones intencions

El porter és un mala fe, per això li he dit que no em reculli el correu

ésser un res de bo, ésser una arracada (algú), tenir un mal fons, mala bèstia, mala ànima, de mala fe

ésser un bona fe (ant.), capità aranya (p.ext.)

ésser un serpeta SV, dit d’una persona malèvola i difamadora (EC)

Aquest xicot és un serpeta, no te’n pots refiar pas

ésser una bona peça (algú), ésser una mala peça (algú), ésser un escurçó, ésser un punxa

ésser una bona peça (algú) SV, dit d’una persona de qualitats i, sobretot, de capteniments dolents (EC)

És una bona peça! No l’hauríem d’haver contractat (S’usa normalment en contextos irònics)

ésser una mala peça (algú), ésser una bona pua (algú), ésser un bon element (algú), ésser una bona pècora, tenir un mal fons, ésser un serpeta

ésser una mala peça (algú) SV, dit d’una persona de comportament dolent (IEC)

Jo ja et vaig avisar que era una mala peça, ja t’ha estafat!

ésser una bona peça (algú), ésser una bona pua (algú), ésser un mala pinta, ésser un serpeta, ésser un bon element (algú), ésser un porc

ésser una bona peça (algú) (ant.)

mala ànima SN, persona de mals sentiments (EC)

No siguis mala ànima i deixa que et conti els seus problemes / Ep, tu! Mala ànima! Com et tornis a apropar a la meva família, truco a la policia (R-M, *)

mal sorge, mala cuca, ésser un mala fe, ésser una mala pua (algú), ésser un mala sort

bona ànima (ant.), no tenir ànima (p.ext.), no tenir cor (p.ext.)

mala cuca SN, persona de mals sentiments (R-M)

Era una mala cuca; va fer mal a tota la seva família (R-M)

mala ànima, mal sorge, mala bèstia, ésser un mala sort

mala pell SN, [ésser] dolent, una mala persona (A-M)

Ah!, mala pell! Si t’atrapo, me la pagaràs! (R-M)

mal sorge, mala ànima, mala bèstia, ésser una mala peça (algú), ésser una mala pècora, ésser una mala pua (algú), ésser un mala sort, ésser una bona pua (algú)

tenir mala llet SV, tenir mal geni i mala intenció

En Pere té mala llet, per això de vegades li agafen aquests cops de geni / L’Anna és una traïdora, no em pensava que tingués tanta mala llet (També s’usa amb els quantificadors força, molt, tant, etc. en posició preadjectival)

tenir mala sang, tenir mala bava, tenir mala idea, tenir mala folla

tenir la mosca (p.ext.)

tenir un mal fons SV, tenir qualitats morals dolentes

Jo no em refiaria d’ell: té un mal fons

ésser un mala fe, ésser una bona peça (algú), tenir mala idea

tenir un bon fons (ant.), tenir una hora bèstia (p.ext.)