MAJORIA

a les més veus SP, per majoria de vots (EC)

Sien tenguts a les més veus quatre administradors / Va ser escollit president de l’entitat a les més veus (A-M, *)

per més veus (v.f.), per aclamació (p.ext.), per unanimitat (p.ext.)

de cada cent, els noranta-nou SP, la gran majoria / dit per a indicar que són pocs els qui s’exceptuen d’una regla, d’una sort, etc. (R-M, EC)

De tots els aspirants a la feina, de cada cent, els noranta-nou no tenien experiència / A l’assemblea, de cent, els noranta-nou no estaven informats de les qüestions que s’hi discutien (També s’usa amb la forma de cent, els noranta-nou) (*, R-M)

de deu, nou

la major partida (p.ext.)

de deu, nou SP, la majoria / dit per a indicar que són pocs els qui s’exceptuen d’una regla, d’una sort, etc. (R-M, *)

Entre els joves, de deu, nou prefereixen el cinema al teatre (R-M)

de cada cent, els noranta-nou

la major partida (p.ext.)

el comú de la gent SD, la majoria, la major part

El comú de la gent creu en l’ordre establert (EC)

la major partida

de comú acord (p.ext.)

els més SD, la majoria, una majoria (EC)

Els que estan descontents amb la seva feina són els més, per això l’han acomiadat

les més (v.f.), els menys (ant.), la major partida (p.ext.)

la major partida SD, la major part / la majoria (A-M, *)

Neró…féu matar la major partida de cònsols (A-M)

el comú de la gent

de cada cent, els noranta-nou (p.ext.); de deu, nou (p.ext.); els més (p.ext.); la part del lleó (p.ext.)