MAJORDOMA

dona de claus SN, serventa de confiança encarregada de les claus i de l’economia d’una casa (EC)

Abans de marxar, comunica-ho a la dona de claus

dona de govern, madona de les claus

mestre de palau (p.ext.)

dona de govern SN, serventa de confiança encarregada de les claus i de l’economia d’una casa (EC)

La dona de govern dirà si hem de contractar més criats o no

madona de les claus, dona de claus

madona de les claus SN, majordoma / serventa de confiança encarregada de les claus i de l’economia d’una casa (Fr, *)

Haurem de contractar una nova madona de les claus; aquesta ja vol jubilar-se

dona de claus, dona de govern

mestre de palau (p.ext.)