MAINADA

gent petita SN, infants / expressió usada per a referir-se a les criatures, a la xicalla (EC, *)

És una plaça amb jocs per a la gent petita (També s’usa amb l’adjectiu menut)

de curta edat (p.ext.)