MAGNAT

peix gros SN, persona de gran poder polític, social, econòmic, etc. (EC)

És un peix gros de l’ajuntament i se n’aprofita (R-M)

cap gros, home de pes, home de valor

tallar el bacallà (p.ext.), la plana major (p.ext.)