MADURESA

la tercera edat SD, període de la vida en què cessen les activitats professionals, normalment a partir dels seixanta-cinc anys (IEC)

Va escriure totes les seves obres quan va arribar a la tercera edat

a l’hivern de la vida, a l’edat setena, a l’edat caduca

gent gran (p.ext.)