MACILENT

ésser un barres tristes SV, ésser d’aspecte trist i macilent (A-M)

Ell és un barres tristes, sempre sembla que tingui problemes

cara de Divendres Sant

barres a pit (p.ext.)

[Mall. (A-M)]