MAÇA

mà de morter SN, maça amb què es pica o remena el que hi ha en el morter (IEC)

Agafa la mà de morter de fusta i canvia-la per la de marbre, que t’anirà més bé per a fer la picada