MÚSICA

banda sonora SN, música d’una pel·lícula (IEC)

La banda sonora de la pel·lícula va guanyar diversos premis / Fa col·lecció de bandes sonores de pel·lícules on surt el seu actor preferit

de cambra SP, dit de la música vocal o instrumental escrita per a ésser interpretada en intimitat i per un grup reduït d’intèrprets (EC)

El millor per a relaxar-se és escoltar música de cambra (S’usa normalment com a complement dels noms música, orquestra, quartet, etc.)

xim-xim SN, seguit de músiques, d’actes ostensius, etc., amb què es vol donar solemnitat, importància, a un esdeveniment (IEC)

Es deixà impressionar per les faramalles i els xim-xims / A mi no m’agrada el xim-xim que certa gent fa (IEC, EC)

[Reduplicatiu]