MÀQUINA

taula vibradora SN, màquina emprada en la fabricació de productes per emmotllament de matèries pastoses denses (EC)

Necessitàvem una taula vibradora per a emmotllar aquelles matèries