MÀGIA

joc de mans SN, demostració d’il·lusionisme / joc fet per il·lusionistes per a enganyar l’espectador fent-li veure unes coses per altres (IEC, EC)

Li han explicat un joc de mans i el fa a tothom

màgia blanca (p.ext.)