mans supines SN, mans amb el palmell mirant cap a dalt (EC)

Posa les mans supines per veure si les tens brutes