LUXÓS

de luxe SP, denominació donada pels economistes marginalistes a aquells béns l’adquisició dels quals només es fa efectiva a partir de determinats nivells de renda (EC)

S’ha comprat un cotxe de luxe

luxe asiàtic (p.ext.), de pel·lícula (p.ext.)