LLUNA

clar de lluna SN, claror de la lluna (EC)

Van aprofitar el clar de lluna per a fer una excursió nocturna

el sol de Montalbà SD, nom humorístic que es dóna a la lluna (A-M)

Veus el sol de Montalbà?

el sol dels gitanos

el sol dels gitanos SD, nom humorístic que es dóna a la lluna (A-M)

No podrem veure el sol dels gitanos perquè hi ha núvols

el sol de Montalbà

lluna en quart creixent SN, la Lluna quan no és il·luminada pel Sol sinó la meitat del seu disc, la que mira a ponent (IEC)

Avui tenim lluna en quart creixent / Farem l’excursió a lluna creixent / Talla’t els cabells en quart creixent (De vegades s’usa amb les formes lluna creixent i en quart creixent)

lluna en quart minvant (ant.), lluna plena (p.ext.), lluna nova (p.ext.)

lluna en quart minvant SN, la Lluna quan no és il·luminada pel Sol sinó la meitat del seu disc, la que mira a llevant (IEC)

Avui tenim lluna en quart minvant / Depila’t en lluna minvant / No et tallis els cabells en quart minvant (També s’usa amb les formes lluna minvant i en quart minvant)

lluna en quart creixent (ant.), lluna plena (p.ext.), lluna nova (p.ext.)

lluna nova SN, la Lluna quan, estant entre la Terra i el Sol, és invisible el seu disc (IEC)

Avui tenim lluna nova

lluna plena (ant.), lluna en quart minvant (p.ext.), lluna en quart creixent (p.ext.)

lluna plena SN, la Lluna quan presenta el seu disc totalment il·luminat (IEC)

Avui fa una nit clara, hi ha lluna plena

lluna nova (ant.), lluna en quart minvant (p.ext.), lluna en quart creixent (p.ext.)

mitja lluna SQ, figura igual o semblant a la que presenta la Lluna quan no és il·luminada sinó la quarta part del seu disc (IEC)

Em van regalar una cadena amb una mitja lluna