LLUITA

cos a cos SN, en alguns esports de combat, dos adversaris, enfrontar-se amb els cossos en contacte estret / agafats o a una mínima distància (IEC, EC)

El comte combaté cos a cos amb el rei / Van veure com dos homes lluitaven cos a cos al mig del carrer(EC, *)

cos per cos (v.f.), cara a cara (p.ext.)

lluita de classes SN, contraposició hostil entre les diferents classes socials, especialment entre la classe obrera i la capitalista (EC)

La lluita de classes fou molt crua durant la revolució industrial

classe social (p.ext.)