LLOM

llibret de llom SN, tall de llom farcit de pernil dolç i formatge i arrebossat (IEC)

Han menjat un llibret de llom i patates fregides