LLOGUER

a lloguer SP, pagant lloguer / no habitar casa pròpia, sinó pagant un preu pel dret d’habitar-la (R-M, A-M)

S’ha venut la casa i ara viu a lloguer dos carrers més enllà / No l’hem pas comprada, la casa; hi vivim a lloguer / Tinc la casa a lloguer / He donat la casa a lloguer perquè necessitava els diners / Vaig prendre aquella nau a lloguer(R-M, R-M, *, *, *)

de lloguer SP, dit per a indicar que un bé o un servei ha estat cedit per un propietari a algú altre per un temps determinat mitjançant un contracte d’arrendament

Viuen en un pis de lloguer / Cotxe de lloguer

en venda (p.ext.), de propietat (p.ext.), mare de lloguer (p.ext.)