LLOGAT

a soldada SP, assalariat; treballant per altri i cobrant una paga

Estar algú a soldada / En aquesta empresa hi treballo a soldada (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, treballar, etc.) (EC, *)

a sou, a jornal, al servei de

tenir el cul llogat (p.ext.), a sou fix (p.ext.), a preu fet (p.ext.)

a sou SP, treballant per altri / [treballar o servir] cobrant una paga fixa (R-M, EC)

Són tres investigadors a sou d’una empresa estrangera / A aquesta empresa hi va a sou / Treballa a sou des de fa tres anys / Van prendre tres treballadors més a sou (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, treballar, etc.) (R-M, *, *, *)

a jornal, a soldada, al servei de

tenir el cul llogat (p.ext.), a sou fix (p.ext.), a preu fet (p.ext.)

a sou fix SP, treballant per una quantitat fixa de diners

En aquella empresa ja fa temps que hi treballo a sou fix (S’usa normalment com a complement dels verbs anar, treballar, etc.)

a preu fet

a sou (p.ext.), a soldada (p.ext.)

al servei de SP, conjunt de deures d’algú envers el seu senyor, envers la persona a qui hom deu obediència, de qui hom s’ha posat a la disposició (IEC)

No es pot estar al servei de dos amos / Posar-se al servei d’un príncep / Són treballadors al servei de l’estat (S’usa normalment amb el verb estar) (Fr, IEC, *)

a sou, a soldada

a servei de (v.f.), a les ordres (d’algú) (p.ext.)